اولین پستم بد یک سال که با روز بزرگداشت سعدی یکی شد

هر که شاه آن کند که او گوید

حیف باشد که جز نکو گوید

 و بر پیشانى ایوان کاخ فریدون شاه ، نبشته بود:

جهان اى برادر نماند به کس

دل اندر جهان آفرین بند و بس

مکن تکیه بر ملک دنیا و پشت

که بسیار کس چون تو پرورد و کشت

چو آهنگ رفتن کند جان پاک

چه بر تخت مردن چه بر روى خاک

/ 1 نظر / 60 بازدید
masume

احساسم را نمی فروشم ... حتی به بالاترین بهاء ولی آنگونه که بخواهم خرج می کنم برای آنهایی که لایق آن هستند...