خدایا

ای فرزندان آدم،                                                                

من بینیازی هستم که نیازمند نمیشوم                                          

مرا در آنچه به تو امر کردم اطاعت کن                                                                    

تا تو را آنچنان بی نیاز کنم که نیازمند نشوی                                

 

ای فرزندان آدم،

من زنده ای هستم که نمی میرم

مرا در آنچه به تو امر کردم اطاعت کن

تا تورا زندگی بخشم که نمیری

 

ای فرزندان آدم،

من به هرچه میگویم  ((باش)) می شود

مرا در آنچه به تو امر کردم اطاعت کن

تا تو را چنان قرار دهم

که به هرچیز بگویی((باش))، بشود.

 

/ 1 نظر / 7 بازدید
ماه نو

سلام داداش حسین خوبی؟ چه خبر؟ کم پیدایی؟ حالی نمی پرسی ؟ سالی یه بار میای یه مسئله هوش طرح میکنی و میری اینم شد کار اخه ؟