گاهى ما آدم‏ها حتى شعور نفس کشیدن هم نداریم.

گاهى ما آدم‏ها حتى شعور نفس کشیدن هم

گاهى ما آدم‏ها حتى شعور نفس کشیدن

گاه ما آدم‏ها حتى شعور نفس

گاهى ما آدم‏ها حتى شعور

گاهى ما آدم‏ها

گاهى ما           

گاهى

/ 0 نظر / 8 بازدید