رسیدنم بخیر

زبان

سلام باز دوباره من اومدمممممممممممممممممممممممممم

/ 2 نظر / 9 بازدید
ماه نو

سلام علیکم واقعا رسیدنت به خیر خوبی؟ کجا رفتی بی خبر؟ نمیگی نگران میشم[گریه]

ماه نو

سلام داداش حسین خوووووووووووبی؟ چرا دیگه نمیای؟ من که فراموشت نکرده بودم [دلشکسته][دلشکسته] سره نمازات سبنا رو هم دعا کن بای