خلوت انس

معاشران گره از زلف یار باز کنید گل
شبی خوش است بدین قصه‌اش دراز کنیدگل

حضور خلوت انس است و دوستان جمعندگل
و ان یکاد بخوانید و در فراز کنیدگل

رباب و چنگ به بانگ بلند می‌گویندگل
که گوش هوش به پیغام اهل راز کنیدگل

به جان دوست که غم پرده بر شما ندردگل
گر اعتماد بر الطاف کارساز کنیدگل

میان عاشق و معشوق فرق بسیار استگل
چو یار ناز نماید شما نیاز کنیدگل

نخست موعظه پیر صحبت این حرف استگل
که از مصاحب ناجنس احتراز کنیدگل

هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشقگل
بر او نمرده به فتوای من نماز کنیدگل

وگر طلب کند انعامی از شما حافظگل
حوالتش به لب یار دلنواز کنیدگل

/ 0 نظر / 23 بازدید